Sunday, October 9, 2011

" Andainya kita sendirian di atas dunia ini. "

Andai kata hanya kita seorang sahaja yang tinggal di atas dunia ini,
Dan apabila kita berdoa meminta sesuatu dari Allah,
Pasti akan dikabulkan permintaan tersebut tanpa sebarang pengantara,
Kerana hanya kita seorang sahaja di atas dunia ini tanpa makhluk yang lain,
Pasti kita akan yakin dengan sebenar-benar keyakinan akan Kebesaran Allah,
Bahawa hanya Allah tempat bergantung segala sesuatu.

Tetapi telah diciptakan dunia ini dengan manusia yang pelbagai,
Di mana rezeki dan takdir setiap manusia saling berkaitan di antara satu sama lain,
Maka apabila kita berdoa meminta sesuatu dari Allah,
Kemudian dikabulkan permintaan tersebut melalui manusia yang lain sebagai penyebabnya,
Mengapa kita meragui bahawa rezeki dan pertolongan itu datangnya dari Allah?
Bahawa hanya Allah pemberi rezeki dan tempat bergantung setiap makhluknya?
Dan bukannya makhluk yang memberi rezeki ke atas makhluk yang lain?

Yakinlah,

Hanya Allah sahaja pemberi rezeki dan tempat bergantung bagi setiap makhluknya,
Dan bukan pada makhluknya tempat bergantungnya sesuatu.

" Bukankah Allah yang mencukupi hamba-Nya? Mereka menakut-nakutimu dengan sembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah maka tidak ada seorang pun dapat memberi petunjuk kepadanya. "
- Surah Az-Zumar, ayat 36.

No comments:

Post a Comment