Monday, October 3, 2011

Fizikal Rasulullah SAW (Hadis 2)

Anas bin Malik berkata:

" Rasulullah adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah, bentuk tubuhnya bagus. Rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus. Warna kulit beliau coklat. Jika berjalan, pergerakannya condong* ke hadapan. "

Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Humaid bin Mas'adah al-Basri, yang mendengar daripada Abdul Wahab ats-Tsaqafi dan bersumber daripada Anas bin Malik.

*Menandakan sifat jalan Rasulullah yang cepat dan pijakan kakinya kuat.

No comments:

Post a Comment